Bài viết

Hướng dẫn sử dụng MeGo dành cho tài xế

Hướng dẫn sử dụng MeGo dành cho tài xế

MeGo cung cấp ứng dụng di động riêng dành cho các đối tác tài xế công nghệ. Tại ứng dụng này, tài xế có thể nhận các yêu cầu đặt chuyến của người dùng cũng như quản lý các thông tin chung.

Chi tiết