Hướng tới cộng đồng

Nắm bắt được tình hình khó khăn của các tài xế xe ôm truyền thống khi các hãng ứng dụng đặt xe thông minh ở Việt Nam và biết được các khó khăn của các xe ôm khi chuyển đổi từ mô hình xe ôm truyền thống sang sử dụng công nghệ, MeGo mong muốn không chỉ là một ứng dụng di động, mà còn có thể giúp đỡ được các tài xế xe ôm có hoàn cảnh khó khăn, vì thế chúng tôi hoàn toàn miễn phí đối với các tài xế có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ chuyển đổi từ mô hình chạy xe ôm truyền thống sang công nghệ (Hướng dẫn sử dụng trực tiếp, hỗ trợ chi phí mua thiết bị). Mọi người có thể giới thiệu các trường hợp xung quanh mình cần được giúp đỡ. Các tổ chức, cá nhân muốn đồng hành cùng chúng tôi xây dựng quỹ MeGo để có thể mua sắm thiết bị hỗ trợ công việc cho các bác xe ôm truyền thống có hoàn cảnh khó khăn có thể liên hệ theo địa chỉ Email: info@anf-technology.com, hoặc số điện thoại 0984004756

Các tài xế có hoàn cảnh khó khăn vui lòng đăng ký tại đây