Điều Khoản Và Chính Sách

Điều Khoản Và Chính Sách

Công ty TNHH ANF Technology có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107702682 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/1/2017. Nhà phát triển của ứng dụng đặt xe thông minh MEGO xin cám ơn Quý Khách Hàng đã tin tưởng và sử dụng ứng dụng.

Ứng dụng đặt xe MEGO được xây dựng và phát triển nhằm mang đến cho khách hàng một ứng dụng phục vụ nhu cầu di chuyển một cách thuận tiện , an toàn và chi phí hợp lý nhất.

Trước khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của ANF Technology trên ứng dụng MEGO, Quý Khách Hàng vui lòng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản bên dưới.

Điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện này (“Điều Khoản Sử Dụng”) được áp dụng cho việc Khách Hàng truy cập và sử dụng dịch vụ được thiết lập trên hệ thống phần mềm ứng dụng được thiết lập dành riêng cho các dòng điện thoại thông minh có kết nối internet của MEGO , cũng như tất cả các thông tin, chính sách được cung cấp cho Khách Hàng sử dụng ứng dụng MEGO

Dịch vụ trên Ứng Dụng của MEGO

MEGO cung cấp ứng dụng công nghệ tạo ra môi trường giúp hành khách có nhu cầu đi lại và các tài xế có thể tìm thấy nhau một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất.

MEGO HOÀN TOÀN KHÔNG TÍNH PHÍ THEO PHẦN TRĂM THU NHẬP CHUYẾN ĐI CỦA TÀI XẾ - VỚI MEGO TÀI XẾ CHẠY BAO NHIÊU HƯỞNG BẤY NHIÊU TỪ CÔNG SỨC CỦA MÌNH THEO MỨC CƯỚC MÀ MEGO ĐÃ XÂY DỰNG DỰA TRÊN ĐÓNG GÓP CỦA HÀNH KHÁCH VÀ TÀI XẾ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA MEGO ĐỐI VỚI TÀI XẾ Ô TÔ SẼ MẤT CHI PHÍ DUY TRÌ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG LÀ 1 000 000 VNĐ/ THÁNG ( TƯƠNG ĐƯƠNG 35 000 VNĐ 1 NGÀY) VÀ ĐỐI VỚI XE MÁY LÀ 300 000 VNĐ/THÁNG ( TƯƠNG ĐƯƠNG 10 000 VNĐ 1 NGÀY)

Các tính năng của MEGO cung cấp bao gồm:

·         Di chuyển bằng xe máy: Mego hỗ trợ hành khách có thể có tìm kiếm các tài xế xe gắn máy với mức cước cố định là 4000 VNĐ/1KM

Lưu ý: Tiêu chí xếp hạng loại xe sẽ do nhà phát triển ứng dụng quyết định dựa trên thông tin người dung là tài xế cung cấp bên cạnh đó cũng thông qua xác nhận đối với hành khách đi xe để được tính minh bạch nhất.

 

 

 

Giới hạn hành khách , và khối lượng vận chuyển được nhà phát triển khuyến nghị như sau:

Đối với xe máy: trở không quá 1 người và 20kg/hành lý.

Đối với Xe ô tô: Tùy thuộc vào giới hạn trọng lượng và kích thước của từng phương tiện vận chuyển tài xế nên thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Thời gian hoạt động: MEGO không cung cấp dịch vụ vận chuyển mà chỉ cung cấp ứng dụng phần mềm vì vậy thời gian do tài xế và hành khách hoàn toàn chủ động.

Điều kiện tham gia sử dụng ứng dụng:

 

Quan trọng – vui lòng đọc kỹ những điều khoản sử dụng dịch vụ được quy định dưới đây (“Điều khoản sử dụng” hoặc “Hợp Đồng”). Bằng việc sử dụng Dịch vụ (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng. Bạn cũng đồng ý với các cam đoan mà bạn đưa ra dưới đây. Nếu bạn không đồng ý hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản sử dụng Dịch vụ và không muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, vui lòng không tiếp tục sử dụng Ứng dụng (như được định nghĩa dưới đây) hoặc Dịch vụ này.Để sử dụng Dịch vụ bạn phải đồng ý với Điều khoản sử dụng được quy định sau đây. Bằng việc sử dụng ứng dụng di động MEGO cung cấp bởi Công ty TNHH ANF Technology, và tải về, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm liên quan nào (“Phần mềm”) do Công ty cung cấp với mục đích hỗ trợ người có nhu cầu sử dụng dịch vụ để di chuyển đến các địa điểm cụ thể được kết nối với người dung cũng sử dụng ứng dụng gọi là tài xế, hoặc khách hàng có phương tiện được quyền kinh doanh vận tải hành khách theo giấy phép kinh doanh nhà nước cấp để kết nối với hành khách. Bạn theo đây xác nhận và đồng ý một cách rõ ràng rằng bạn sẽ chịu sự ràng buộc của các Điều khoản sử dụng, và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Điều khoản sử dụng này được công bố tại từng thời điểm tại https://www.megovn.com/chinh-sach hoặc thông qua ứng dụng MEGO . Công ty bảo lưu quyền được điều chỉnh, thay thế hoặc sửa đổi Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách liên quan đến Dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà Công ty cho là phù hợp (bao gồm cả việc bổ sung hoặc xoá bỏ bất kỳ điều khoản nào). Những chỉnh sửa, thay đổi Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách có liên quan đến Dịch Vụ sẽ có hiệu lực ngay khi phiên bản cập nhật được đăng tải trên trang web https://www.megovn.com. Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Điều khoản sử dụng cũng như Điều khoản sử dụng tại quốc giao nơi bạn sử dụng ứng dụng mà có thể khác so với Điều khoản sử dụng tại quốc gia nơi bạn sử dụng ứng dụng.Việc tiếp tục sử dụng ứng dụng sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là bạn đã xem xét chúng hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó, thông tin này có thể được truy cập tại https://www.mogovn.com. CÔNG TY LÀ MỘT CÔNG TY CÔNG NGHỆ KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI HOẶC DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ CÔNG TY KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ CUNG CẤP DICH VỤ VẬN TẢI HOẶC DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA (“NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ”). VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI HOẶC DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA LÀ TÙY THUỘC VÀO QUYẾT ĐỊNH CỦA CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VÀ VIỆC CHẤP NHẬN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ NÀY LÀ TÙY THUỘC VÀO QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN. DỊCH VỤ MÀ CÔNG TY CUNG CẤP LÀ CUNG CẤP MỘT ỨNG DỤNG DI DỘNG ĐỂ KẾT NỐI BẠN VỚI CÁC KHÁCH HÀNG CŨNG SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CÓ NHU CẦU KINH DOANH VẬN TẢI, NHƯNG CÔNG TY KHÔNG CUNG CẤP HOẶC KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI HOẶC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA HOẶC BẤT KỲ HOẠT ĐỘNG NÀO KHÁC MÀ CÓ THỂ BỊ HIỂU LÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI HOẶC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA. CÔNG TY KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM HAY NGHĨA VỤ PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VÀ/HOẶC SAI SÓT CỦA BẤT KỲ KHÁCH HÀNG NÀO SỬ DỤNG ỨNG DỤNG NHƯ MỘT DỊCH VỤ VẬN TẢI HOẶC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CUNG CẤP CHO BẠN.

  1. Csam Đoan, Bảo Đảm và Nghĩa Vụ

Bằng việc sử dụng ứng dụng, bạn cam đoan và bảo đảm một cách cụ thể rằng bạn có đầy đủ quyền hợp pháp để chấp thuận và đồng ý với Điều khoản sử dụng và rằng bạn đủ mười tám (18) tuổi. Không giới hạn những phần đã đề cập ở trên, Dịch vụ không dành cho người dưới mười tám (18) tuổi hay những đối tượng bị ngăn cấm tham gia vào một thỏa thuận mang tính hợp đồng dưới bất kỳ hình thức nào. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn cam đoan và bảo đảm thêm rằng bạn có quyền, thẩm quyền và năng lực để sử dụng Dịch vụ và để tuân theo Điều khoản sử dụng. Bạn cũng đồng thời xác nhận rằng những thông tin bạn cung cấp là đúng, đầy đủ và chính xác. Việc bạn sử dụng Dịch vụ là để phục vụ riêng cho cá nhân bạn. Bạn cam kết sẽ không ủy quyền cho người khác sử dụng danh tính hoặc tư cách người dung Ứng dụng của mình, và bạn không được chuyển giao hoặc bằng cách khác chuyển nhượng tài khoản người dùng của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật lệ áp dụng tại quốc gia của mình hoặc tại quốc gia, tiểu bang và thành phố nơi bạn có mặt khi đang sử dụng Dịch vụ. Bạn chỉ có thể tiếp cận Dịch vụ theo các phương thức được phép. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo rằng bạn đã tải đúng Phần mềm tương thích dành cho thiết bị của bạn. Công ty không chịu trách nhiệm đối với việc bạn không có một thiết bị tương thích hoặc nếu bạn đã tải một phiên bản Phần mềm không đúng hoặc không tương thích dành cho thiết bị của bạn. Công ty bảo lưu quyền không cho phép bạn sử dụng Dịch vụ trong trường hợp bạn sử dụng Ứng dụng và/hoặc Phần mềm trên một thiết bị không tương thích hay không được cho phép hoặc sử dụng với mục đích khác với mục đích mà Phần mềm và/hoặc Ứng dụng hỗ trợ. Bằng việc sử dụng Phần mềm hoặc Ứng dụng, bạn đồng ý rằng:

  1. Thanh toán

Quy định về những hàng hóa bị cấm/hạn chế vận chuyển hoặc mang theo khi di chuyển

Bằng việc chấp thuận các Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Hàng đã hiểu rằng sẽ không vận chuyển các hàng hóa bị cấm và hạn chế lưu thông theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn các loại hàng hóa sau:

Các Hàng Hóa bị cấm vận chuyển:

 

Quyền của Khách Hàng

Điều khoản đối với các khách hang muốn sử dụng ứng dụng MEGO như một công cụ hỗ trợ cho việc kinh doanh vận tải của mình.

MEGO Khuyến nghị các bạn nên có:

·         Các giấy tờ hợp pháp do nhà nước cung cấp để phục vụ công việc kinh doanh vận tải.

·         Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu phương tiện hợp tác

·         Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cho hành khách của bạn

·         Thực hiện đúng các chính sách về việc nộp thuế cho nhà nước nếu việc sử dụng ứng dụng giúp bạn phát sinh lợi nhuận.

Lưu ý: Những thông tin trên MEGO sẽ yêu cầu chụp ảnh khi đăng ký sử dụng ứng dụng và để khách hang có độ tin cậy cao và lựa chọn bạn để di chuyển bạn nên cung cấp thông tin chính xác nhất.